De nieuwe Omgevingswet legt vast dat overheidsinstellingen gebruik moeten maken van participatie. Zo moeten zij aangeven wie zij betrokken hebben bij het ontwerpproces, wat de uitkomst hiervan was en hoe zij invulling geven aan het participatiebeleid. Door bewoners en andere stakeholders te betrekken bij een project, is het niet alleen voor maar ook door de omgeving gemaakt. Maar wat houdt participatie precies in? Welke voordelen heeft participatie? En hoe kan de ITC Groep helpen in uw participatieproces?

 

Participatie werkt als inspiratie

Welke vormen van participatie zijn er?

Er zijn zes verschillende vormen van participatie. Elke vorm helpt de participant bepalen welke rol hij/zij binnen een project speelt. De verschillende vormen van participatie variëren in de mate van betrokkenheid en invloed, en het aantal betrokkenen. Dit wordt omschreven in de ‘participatieladder’. Hierbij is de laagste trede informeren en het hoogste zelf organiseren. Op de website https://parolo.nl/blog/de-participatieladder-uitleg/ worden deze tredes duidelijk uitgelegd.

In deze blog geven wij aan de hand van een voorbeeld aan hoe wij participatie inzetten. Wij zien de ladder van participatie als extra inspiratie tijdens het project. Dit kan zowel tijdens de voorbereiding worden ingezet, als tijdens de uitvoering.

 

Participatie tijdens de ontwerpfase – Reconstructie Oudendijk, Kreekdijk, Weeldijk

Voor de gemeente Moerdijk zijn wij momenteel samen met de bewoners van de Oudendijk, Kreekdijk en Weeldijk een ontwerp voor de herinrichting van de dijk aan het maken. Hierbij mogen bewoners coproduceren (4e trede) over de toekomst van hun dijk.

Wij hebben de buurt uitgenodigd voor een bijeenkomst in het buurthuis. Met grote tekeningen op tafel kunnen bewoners hun wensen intekenen. Met behulp van vragenformulieren zorgen we dat vragen en opmerkingen scherp gesteld worden, zodat duidelijk is wat de bewoner bedoelt. Een valkuil is namelijk dat het grotere geheel vergeten wordt of er onderwerpen worden besproken die niet opgelost kunnen worden in dit project. Door vooraf de visie van de gemeente Moerdijk te delen, is de verwachting van de avond duidelijk. Op die manier is het voor de participant duidelijk waar hij of zij wel en geen invloed op heeft.

Na deze eerste avond, nemen wij alle ideeën mee naar de tekentafel. Vervolgens bekijken deskundigen het schetsontwerp en maken hier een vervolg ontwerp mee. Deze leggen wij vervolgens weer voor aan de projectgroep. Zo blijven wij, in samenwerking met de buurt, het ontwerp verbeteren totdat het definitieve ontwerp aan de eisen voldoet van de gemeente, maar ook zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de wensen van de omgeving.

 

Participatie tijdens de uitvoering – Nieuwe herinrichting speeltuin of geveltuintjes

Ook tijdens de uitvoering is er nog genoeg ruimte voor participatie. Zo werken wij vaak met klankbordgroepen die wij raadplegen (2e trede) of ons adviseren (3e trede) tijdens een nieuwe herinrichting van bijvoorbeeld een speeltuin. Door samen met de aannemer en bewoners rond de tafel te zitten, wordt er gauw duidelijk wat er wel of niet mogelijk is. Daarnaast kan een leuke win actie, bingokaart of de mooiste speeltuintekening, ook altijd een leuke inspiratiebron zijn. Geef hierbij wel duidelijke kaders en begin op tijd met het inventariseren van de mogelijkheden en wensen.

Bewoners kunnen ook zelf initiatief nemen. Dit kan door bijvoorbeeld geveltuintjes zelf te organiseren (6e trede). Deze zijn op eigen terrein en worden dus onderhouden door de bewoners. De gemeente of aannemer kan hierin de ondersteunende rol spelen. Bied bijvoorbeeld materiaal aan of organiseer een excursie met een stadsecoloog over welke beplanting goed past.

 

Participatie bij u in de organisatie?

Bij ITC Groep hebben wij veel ervaren omgevingsmanagers die graag met u meedenken en helpen in het faciliteren van participatie. Ook hebben wij een brede kennisbank met ideeën over hoe u participatie kunt inzetten. Kunt u wel een wat hulp gebruiken tijdens een participatietraject? Dan staan wij altijd klaar om u hierin te adviseren en te ondersteunen. Vraag een adviesgesprek aan op https://itc-groep.nl/contact/.