Blog:

Wollig EMVI-plan, lage winkans.

Wollig EMVI-plan, lage winkans.

Laatst kwam Aannemer X verontwaardigd terug van een mondelinge beoordeling bij de opdrachtgever. “Dit slaat echt helemaal nergens op!” De opdrachtgever had zijn plan met een zes beoordeeld, terwijl hij het minimaal een acht waard vond. De reden voor het zesje was: “Uw EMVI-plan biedt ons weinig tot geen vertrouwen in het gewenste projectverloop. Het is ons niet duidelijk hoe u de kwaliteit van onderdeel X gaat borgen tijdens de uitvoering”. En dat, terwijl Aannemer X dit nog wel zo uitvoerig in zijn EMVI-plan had beschreven. “Kijk, hier staat het toch?!” zei hij, terwijl hij zijn plan onder mijn neus schoof. Er volgde een pijnlijke stilte… Het stond er niet. Aannemer X had wel een uitgebreid betoog geschreven over de kwaliteitsborging binnen zijn bedrijf. Maar er stond niet concreet hoe Aannemer X de kwaliteitsborging op dat ene specifieke onderdeel van het project zou organiseren. Dit kon je weliswaar afleiden uit de tekst, maar het stond er niet. Deze misser is voor een groot deel te wijten aan het “wollige schrijven” van Aannemer X. Gelukkig zijn er manieren om dit te voorkomen.

Wat is wollig taalgebruik? ‘Wollig schrijven’ betekent dat je veel woorden gebruikt, maar weinig zegt. Denk hierbij aan vakjargon, passief taalgebruik, gesplitste woorden en (onnodige) verbindingswoorden tussen twee zinnen. Wollige taal voelt indirect, afstandelijk of abstract. Wollige teksten herken je aan lange zinnen met veel bijzinnen.

Een voorbeeld: “Gedurende de werkzaamheden is het van groot belang dat de omgeving de mogelijk heeft om eventuele klachten, zorgen op opmerkingen te uiten. Hierbij is het vooral van belang dat voor elke doelgroep een geschikt communicatiekanaal beschikbaar is zodat belanghebbenden geen drempel voelen om hun zorgen te uiten. Naast de bereikbaarheid is het van groot belang dat de controleerbaarheid van de afhandeling gewaarborgd is. De bereikbaarheid wordt gegarandeerd door dezelfde communicatiestructuur aan te houden als de informatievoorziening.”

Waarom verkleint wollig taalgebruik je winkansen? Drie redenen:

  • Lage leesbaarheid: Allereerst, wollige teksten lezen niet lekker! Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar de leesbaarheid van verschillende soorten teksten. Teksten met lange zinnen en veel bijzinnen komen – zacht gezegd – niet als beste uit de bus. Nu mag een opdrachtgever niet beoordelen op schrijfstijl, maar hey, we zijn allemaal mensen. Dat klinkt gechargeerd, maar… Het middelste deel van het menselijk brein – het deel, waarmee we beslissingen maken – wordt gestuurd door het gevoel (Golden Circle Theory). Dus ook al is jouw tekst feitelijk correct, het gevoel dat een lezer eraan overhoudt geeft de doorslag.
  • Ruimtegebrek: Een EMVI-plan heeft meestal een maximum aantal pagina’s. (Dit aantal is vaak oncomfortabel klein.) Toch wil je details geven, smart schrijven en zo veel mogelijk goede maatregelen aanbieden. Daar scoor je immers mee. Maar hoe wolliger jij schrijft, hoe minder ruimte er overblijft voor dat soort zaken. Zonde!
  • Ongeloofwaardig: Wollig taalgebruik komt ongeloofwaardig over. Waarom? Met al die bijzinnen en dat passieve taalgebruik draai je om de hete brei heen. De hete brei is in deze de concrete toezegging die jij als aannemer doet aan een opdrachtgever. En daar beoordeelt een opdrachtgever wél op!
Hoe het ook kan: “Onze omgevingsmanager (Pietje Bellemans, 1 fte) is verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving en de afhandeling van klachten. Hij is op werkdagen van 7:00 tot 19:00 telefonisch bereikbaar. Daarnaast kan men altijd contact opnemen via onze omgevingsapp, de project-Facebook en e-mail. Pietje antwoordt dan binnen 12 uur. Hij registreert alle klachten, vragen en meldingen (inclusief opvolging) in ons online communicatieregister. U kunt dit register op ieder gewenst tijdstip via uw eigen laptop of smartphone inzien. Pietje actualiseert het communicatieregister dagelijks, zodat u op de hoogte bent van wat er speelt in de projectomgeving.”

Hoe voorkom je wollig taalgebruik? Vijf tips:

  • Korte zinnen: Dwing jezelf om onder een bepaald aantal woorden per zin te blijven. Bij maatregelen kun je het best zinnen van maximaal 15 woorden aanhouden. In de inleiding mag het ietsjes langer; probeer daar onder de 20 woorden per zin te blijven. Check ook even de website klinkendetaal.nl. Deze website heeft een ingebouwde software, waarmee je kunt testen hoe leesbaar jouw tekst is.
  • u.b. geen clichés: Aan algemeenheden, zoals “Veiligheid staat altijd op #1, zo ook bij dit project.” heeft een opdrachtgever helemaal niks. Delete! Schrijf op wat jouw concrete ambitie is voor dit specifieke project en hoe je daar invulling aan geeft.
  • Begin met de kern: Begin altijd met de kern: de kern van jouw aanpak of maatregel óf de kern van een probleem. Opdrachtgever wil weten waar hij/zij aan toe is. Wat ga je doen? Wat beloof je? Als je dat vooraan zet, zul je zien dat heel veel andere zinnen eigenlijk niet meer nodig zijn.
  • Taalkundige review: Laat iemand jouw tekst taalkundig reviewen. Vraag of hij/zij alle onnodige woorden en zinnen markeert. Vraag ook of hij/zij per alinea controleert of de kern vooraan staat. Verwerk de review zelf, zodat je je bewust wordt van je taalkundige gewoontes. Dan leer je ze namelijk het snelst af 😉
  • Woorden samenvoegen: De Nederlandse taal biedt, vergeleken met andere talen, veel ruimte voor creativiteit. Je kunt woorden lostrekken of juist samenvoegen. Door woorden samen te voegen maak je het de lezer makkelijk en creëer je meer ruimte voor jezelf. Hieronder een aantal voorbeelden:
Wollig Minder wollig
Van de werkzaamheden Van het werk
De activiteiten die wij verrichten Onze activiteiten
Incidenten die zich voordoen op de diverse locaties Incidenten op de locaties
Het werk op een veilige manier uitvoeren Veilig werken
Op welke wijze Hoe
Controle van de kwaliteit Kwaliteitscontrole

Meer interessante blogs

ITC Groep onboarding door de ogen van Saar

ITC Groep onboarding door de ogen van Saar

Op de eerste dag bij ITC Groep startte direct het onboardingsprogramma. Deze bestond uit een interne training ‘EMVI Basics’. Daarna had ik steeds elke week contactmomenten met Rosa en Jillian waarin ik vragen kon stellen en we mijn ervaringen bespraken. Ik vond dit...

Wij maken een kunstwerk van je EMVI-plan

Wij maken een kunstwerk van je EMVI-plan

Blog: Onze designafdeling is elke dag druk bezig met het opmaken en ontwerpen van alles wat je maar kunt vormgeven in de bouwwereld. Dit doen zij voor zowel tenders (EMVI-plannen, faseringsbijlages, planningen en processen) als de realisatie (bouwhekdoeken, bouwborden...