Wij schrijven winnende EMVI- en BVP-plannen

EMVI & BVP

Bij iedere EMVI-aanbesteding doorlopen wij een standaard proces met als doel de tender te winnen met een maximale EMVI-score. Het schrijven van een EMVI-plan is ons einddoel en maakt zo’n 1/3 van onze tijd uit. ITC Groep onderzoekt eerst uitvoerig de klantvraag. Daarna stellen we een tenderstrategie op en gaan op zoek naar achtergrondinformatie. Door inzet van specialisten bereiken we in sessies de benodigde diepgan. Het EMVI-plan laten we altijd grafisch opmaken. Zo werken wij aan een maximale EMVI-score voor uw tenderinschrijving.

Waarom ITC Groep?

 • Praktijkervaring in de bouwsector
 • Altijd een reflectiemoment (tenderboard) met klant door een senior EMVI-adviseur
 • Altijd een review door een senior EMVI-adviseur
 • Professioneel grafisch opgemaakt
 • 60% van onze EMVI-plannen zijn als beste verkozen

Wij richten ons op de fysieke leefomgeving en maken EMVI-plannen voor infra, bouw en groen.

ITC Groep is gespecialiseerd in kleine en middelgrote EMVI-projecten. Wij voelen ons prettig bij aanbestedingen in de binnenstad. Wij voegen significante waarde toe op het gebied van omgevings-, proces- en risicomanagement.

Om onze EMVI-plannen nog beter te maken, besteden wij 20% van onze tijd aan innovatie. Ieder kwartaal onderzoeken we een bepaald EMVI-criterium, zoals ‘omgevingsmanagement’, ‘risicomanagement’ of ‘duurzaamheid’. We stellen vast wat onze huidige methode is, onderzoeken wat beter kan en implementeren de verbeteringen in onze EMVI-plannen. Zo garanderen we, dat onze EMVI-plannen ieder kwartaal beter zijn en we de beste plannen blijven leveren.

Enkele door ons gewonnen aanbestedingen met een hoge behaalde EMVI-score:

 • HOV-baan, Utrecht;
 • Realisatie school Rode Kruisstraat, Amsterdam;
 • Beweegbare bruggen, Haarlem.

Naast het schrijven van plannen, bieden wij de volgende EMVI-diensten:

 • Reviewen van in te dienen EMVI-plannen, waardoor een plan maximaal scoort;
 • Analyse van eerder ingediende EMVI-plannen, zodat helder is waar verbetermogelijkheden liggen;
 • Geven van een cursus ‘EMVI-plannen schrijven’, waarmee je plannen een hogere EMVI-score behalen.

EMVI review

Wij begrijpen hoe lastig het is om de meerwaarde van uw tenderaanbieding duidelijk en beknopt op papier te zetten. Met onze reviews zorgen we ervoor dat we uw kans op het winnen van de tender aanzienlijk vergroten. U krijgt van ons:

 • Opmerkingen in de kantlijn op zaken die inhoudelijk en taaltechnisch beter kunnen;
 • Een cijfer hoe hoog u nu op elk onderdeel scoort, zodat u weet waar u staat en welke onderdelen de meeste aandacht nodig hebben;
 • Een samenvatting van de belangrijkste verbeterpunten en bijbehorende praktische oplossingen.

Heeft u interesse, dan kunt u met onderstaand formulier contact opnemen. Wij nemen dan contact met u op om werkwijze, deadlines etc. te bespreken.

Uiteraard zorgen we ervoor dat uw plan vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Best value procurement

Inschrijven op een BVP-project vraagt andere vaardigheden dan het schrijven van een EMVI-plan. ITC Groep heeft specialisten in huis die het gehele BVP-project uit handen nemen. We bieden de volgende producten aan:

 • Bepaling van tenderstrategie
 • Maken kansendossier
 • Maken risicodossier
 • Maken prestatiedossier
 • Interviewtraining voor sleutelfunctionarissen

Tenderstrategie
We maken een sterkte- en zwaktescan van uw organisatie, van de concurrentie en analyseren de uitvraag. Op basis hiervan bepalen we waar we extra op inzetten om de tender te winnen.

Kansendossier
In een kansensessie onderzoeken we welke soort maatregelen de opdrachtgever waardeert en zoeken we samen naar winnende kansen.

Risicodossier
In meerdere risicosessies krijgen we helder welke risico’s er zijn en welke het best aansluiten op de zorg van de opdrachtgever. We werken deze uit en updaten deze enkele keren tijdens de tender.

Prestatiedossier
|We analyseren uitgebreid de projectdoelstellingen van de opdrachtgever. In een volgende sessie zoeken we naar bijpassende beweringen. Vervolgens onderbouwen we deze met aantoonbare prestaties.

Interviewtraining
Nadat alle dossiers zijn afgerond, gaan we oefenen met interviewen in een levensechte setting. Een BVP-specialist stelt vragen aan de sleutelfuncionaris en een team van tenderspecialisten maakt aantekeningen. Zij letten op SMART formuleren, houding en gedrag en het inhoudelijk goed beantwoorden van de vragen. Belangrijk is dat de geinterviewde authentiek overkomt. We geven een mondelinge en een schriftlijke terugkoppeling, zodat al de leerpunten helder zijn.

Contact

Martijn van Verseveld.

Tel: 06 – 48 76 57 35
E-mail: martijn@itc-groep.nl

Wil jij meer informatie?