Wat is PKV?

Wat is PKV?

In het verleden werden aanbestedingen in Nederland gegund op basis van laagste prijs. In de nadagen van de bouwfraude zag de politiek in Nederland in, dat gunnen op laagste prijs niet leidt tot de hoogste maatschappelijke toegevoegde waarde. De overheid zocht naar een methode, waarbij ze ook konden gunnen op kwaliteit. Deze methode is de EMVI-methode geworden. Sinds 2016 is dit PKV gaan heten.

PKV staat voor beste ‘Prijs Kwaliteits Verhouding’. Hiermee bedoelen we dat zowel de prijs als kwaliteit meetelt in de aanbieding die een inschrijver moet neerleggen bij een aanbestedende dienst. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een aanbesteding voor een te bouwen brug in Utrecht voor 40% wordt gegund op kwaliteitsaspecten en 60% op prijs. In dit voorbeeld krijgt een inschrijver een fictieve korting op zijn inschrijfsom van € 100.000,- voor elk punt dat hij scoort op kwaliteit. De uitslag van deze aanbesteding kan er als volgt uitzien:

·      Aanbieder A, prijs € 2.000.000,- , kwaliteit: € 900.000,- . Totaal: € 1,1 mln

·      Aanbieder B, prijs € 1.900.000,- , kwaliteit € 700.000,- . Totaal: € 1,2 mln

·      Aanbieder C, prijs € 1.600.000,- , kwaliteit € 300.000,- . Totaal: € 1,3 mln

De aanbieder met de laagste fictieve score, wint de aanbesteding. In dit geval, dus aanbieder A. Zo zie je dat de aanbieder met een relatief hoge prijs nu de aanbesteding wint. De kwaliteitscores geeft een aanbestedende dienst op basis van het ingediende plan en de daaraan gekoppelde criteria.

PKV-PLAN

Een PKV-plan is een plan waarin je aangeeft hoe je invulling geeft aan de zaken die de aanbestedende dienst voor het betreffende project belangrijk vindt, de zogenaamde PKV-criteria. Op elke criterium geef je aan wat je visie op dit criterium is, hoe je hier mee omgaat en welke maatregelen je neemt om je beloften waar te maken.

CRITERIA

Veel voorkomende criteria zijn:

  • communicatie met belanghebbenden
  • omgang met opdrachtgever
  • risicomanagement
  • planning
  • omgang met verkeer
  • veiligheid
  • duurzaamheid

MANIEREN VAN AANBESTEDEN

Er zijn verschillende manieren van aanbesteden. De meest gebruikte in de infra is de RAW-methode van kennisinstituut CROW of Stabu in de utiliteitsbouw. De opdrachtgever maakt dan een bestek en opdrachtnemer dient deze exact in te vullen. De PKV-criteria zijn dan aanvullend.

Een manier van aanbesteden die de inschrijver meer vrijheid geeft is ‘Design & Construct’. Hierbij is de opdrachtnemer ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor het ontwerp. Het ontwerp is dan onderdeel van de PKV-criteria.

Een vorm van aanbesteden die je nu steeds meer ziet is Best Value Procurement (BVP). Bij deze vorm van aanbesteden bestaan de gunningscriteria standaard uit een kansendossier, risicodossier, prestatieonderbouwing en het interviewen van sleutelfunctionarissen. Deze vorm van aanbesteden is door Rijkswaterstaat naar Nederland gehaald en wint steeds meer terrein.

WAT VINDEN WIJ ER VAN?

Bij ITC Groep vinden we EMVI een goed idee. We zien dat als we als sector PKV serieus oppakken, de bedrijfsprocessen beter lopen en projecten een hogere maatschappelijke waarde krijgen. Met PKV voegen we daadwerkelijk waarde toe aan Nederland.

Uiteraard is het wel van belang dat de plannen ook zo worden uitgevoerd, zoals in de tender bedacht. Daarom is het belangrijk om goede borgingselementen in je plan op te nemen, zie hier voor praktische tips.

Aan PKV zit ook een keerzijde. In al hun enthousiasme zien we soms nog dat aanbestedende diensten de markt overvragen in wat ze willen zien in een PKV-plan. Wij pleiten er voor om altijd een maximum aantal pagina’s te stellen en een beperkt aantal criteria per project uit te vragen. Zo behouden we het draagvlak voor PKV in Nederland en maken we ons land concurrerender.

HOE KAN JE EEN PKV-PLAN WINNEN?

Je wint een PKV-plan als het onderscheidend is van je concurrent en je boodschap betrouwbaar overkomt. Je plan moet dus overtuigend zijn opgeschreven. Inter Tender Consult heeft een stappenplan ontwikkeld, waarmee je eenvoudig een basisdocument kan opstellen.

Wil jij meer informatie?