Wat is SMART?

Vaak staat er bij de gunningscriteria in een aanbestedingsleidraad, dat EMVI-beloften SMART moeten worden opgeschreven. Maar wat betekent het eigenlijk? En hoe pas ik het toe in mijn EMVI-plan?

Afkorting
De letters staan voor:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel – Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?
  • Tijdsgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

SMART in een EMVI-plan
In een EMVI-plan zijn met name de letters M en T belangrijk. Een belofte moet dus meetbaar zijn en tijdsgebonden. Als dit niet zo is, dan kan een inschrijver namelijk makkelijk onder een belofte uitkomen. Beoordelaars weten dit en geven dus minder punten. Belangrijk dus om je plan altijd SMART te maken!

Zie hier voor onze blog over hoe je bovenstaande goed toepast in een plan.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.