Omgevingsmanagement?

Een korte beschrijving is ‘publiekgericht werken’, maar dit is zeker niet allesomvattend. Daarvoor is omgevingsmanagement te divers en te belangrijk geworden. Zowel bij eenvoudige monodisciplinaire werken in de bouw als bij complexe multidisciplinaire projecten is omgevingsmanagement tegenwoordig een veelgevraagd onderdeel van een EMVI-plan. Omgevingsmanagement is een vorm van projectbeheersing, maar dan met veel variabelen. Waaronder menselijk gedrag. Daardoor is een omgeving nooit honderd procent te beheersen. We kunnen het wel proberen te benaderen.

Nare gevolgen
Als aannemer een project uitvoeren zonder rekening te houden met de omgeving heeft nare gevolgen. Geen draagvlak betekent een klagende, niet meewerkende omgeving.

Voordat je ‘opgeleverd’ kunt zeggen is het project vertraagd, ontstaat er financiële schade en imagoschade en staat een ontevreden opdrachtgever op de stoep. De oorzaak? Diverse (tegengestelde) belangen en weerstand door onwetendheid.

Divers en complex
Wat het niet makkelijker maakt is de diversiteit in omgevingen. Van drie bewoners en een gemeente tot aan een groot geografisch gebied van honderden bewoners en bedrijven, flora- en faunawelzijnsorganisaties, gemeenten en provincies. Combineer dit met een waslijst aan conditioneringsaspecten en probeer dan om zonder kleerscheuren de oplevering te halen. De aannemer zonder degelijk omgevingsmanagement heeft geen schijn van kans.

Balans
Wij zien omgevingsmanagement als maatwerk. Dit is tweeledig. Het gaat om:

  1. Het managen ván de omgeving: bijvoorbeeld belangen en kennis van omwonenden en bedrijven gebruiken voor een slimme fasering;
  2. Het managen van aspecten vóór de omgeving: bijvoorbeeld door het beperken van geluidshinder door het gebruik van geluidschermen.

Het doel is een win-winsituatie voor alle partijen. Hoe? Door de balans tussen project- en omgevingsbelangen te behouden. Hiervoor maakt ITC Groep steeds meer gebruik van strategisch omgevingsmanagement (SOM).

 Omgevingsmanagement op maat

Omgevingsmanagement is maatwerk. De strategie hangt af van het soort uitvraag en de complexiteit van het werk. ITC Groep heeft hiervoor eigen ervaren omgevingsmanagers. Zij verzorgen onder andere:

  • uitgebreide stakeholderanalyses;
  • invulling van BLVC-plannen;
  • de interactie tussen de aannemer en de omgeving.

 Meerwaarde ITC Groep

  • Objectieve belangenbehartiging: ITC Groep heeft eigen omgevingsmanagers, waardoor wij belangen van zowel omgeving als aannemer onafhankelijk behartigen voor een succesvol project.
  • Meedenken: Vanaf de tenderfase en in de uitvoering denken wij mee in oplossingen.
  • Conditioneringsexperts: wij zijn onderdeel van de Inter Groep Bouw & Infra, waardoor wij specialistische kennis over geotechniek, bodemgesteldheid, etc. binnen handbereik hebben.
  • Focus teruggeven: Wij nemen de projectmanager werk uit handen (communicatie en afhandelen conditioneringsaspecten). Hierdoor focust hij/zij zich op het maken van het project.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.