Wat is een EMVI-check?

Bij een EMVI-check controleren we na gunning of een inschrijver zich aan de gedane EMVI-beloften houdt. We zetten de EMVI-beloften in een lijst en gaan daarna naar buiten om te checken of de EMVI-beloften al zijn ingelost. Een rapportage hiervan sturen we naar de inschrijver en naar zijn opdrachtgever. We zetten hier ook verbeterpunten in en spreken deze door met onze klant. Na een bepaalde periode voeren we daarna nog een keer een EMVI-check uit en controleren we of we de prestaties verbeterd zijn. Resultaat: de aanbestedende dienst weet zeker dat de inschrijver zijn beloften nakomt. 

Waarom een EMVI-check?
Borging van gedane EMVI-beloften wordt steeds belangrijker. Het gebeurt nog te vaak dat een projectleider na gunning het EMVI-plan terzijde legt. Dat is natuurlijk niet wat een opdrachtgever wil. Ze zijn daarom op zoek naar steeds meer zekerheden. Met een EMVI-check geven we ze de zekerheid dat aan alle EMVI-beloften wordt voldaan. 

Kosten
Voor projecten met een opdrachtwaarde van minder dan 5 mln euro kost een check €2.000 per keer. Voor grotere projecten, maken we graag een projectafspraak.

Toepassen in jouw EMVI-plan?
Bij EMVI-plannen waar de aanbestedende dienst twijfelt of de inschrijver zijn beloften gaat inwilligen is een EMVI-check erg nuttig. Met de externe check kan je de beoordelaars namelijk overtuigen dat jouw plan beter is, omdat je het geborgd hebt. Natuurlijk kan je het ook toepassen om jouw plan meer basiskwaliteit te geven. 

Tekst voor in EMVI-plan
Denk je dat het meerwaarde heeft om een EMVI-check als borgingsmaatregel in je plan toe te passen? Dan kan je onderstaande tekst als voorbeeld gebruiken. 

Wij laten het nakomen van onze EMVI-beloften twee keer controleren door de EMVI-checkers van het in aanbestedingen gespecialiseerde bureau: ITC Groep. Zij maken een lijst van alle in dit plan gedane EMVI-beloften, en toetsen ons hier op. De resultaten delen zij zowel met ons als met (naam aanbestedende dienst). Wij zorgen ervoor dat we binnen twee weken de geconstateerde verbeteringen hebben doorgevoerd. De eerste EMVI-check laten we uitvoeren, binnen twee weken na definitieve gunning.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.