Wat is BVP? | Uitleg BVP

Wat is BVP?

BVP: BEST VALUE PROCUREMENT

Inschrijven op een BVP-project vraagt andere vaardigheden dan het schrijven van een EMVI-plan. ITC Groep heeft specialisten in huis die het gehele BVP-project uit handen nemen. We bieden de volgende producten aan:

  • Bepaling van tenderstrategie
  • Maken kansendossier
  • Maken risicodossier
  • Maken prestatiedossier
  • Interviewtraining voor sleutelfunctionarissen

Tenderstrategie
We maken een sterkte- en zwaktescan van uw organisatie, van de concurrentie en analyseren de uitvraag. Op basis hiervan bepalen we waar we extra op inzetten om de tender te winnen.

Kansendossier
In een kansensessie onderzoeken we welke soort maatregelen de opdrachtgever waardeert en zoeken we samen naar winnende kansen.

Risicodossier
In meerdere risicosessies krijgen we helder welke risico’s er zijn en welke het best aansluiten op de zorg van de opdrachtgever. We werken deze uit en updaten deze enkele keren tijdens de tender.

Prestatiedossier
We analyseren uitgebreid de projectdoelstellingen van de opdrachtgever. In een volgende sessie zoeken we naar bijpassende beweringen. Vervolgens onderbouwen we deze met aantoonbare prestaties.

Interviewtraining
Nadat alle dossiers zijn afgerond, gaan we oefenen met interviewen in een levensechte setting. Een BVP-specialist stelt vragen aan de sleutelfuncionaris en een team van tenderspecialisten maakt aantekeningen. Zij letten op SMART formuleren, houding en gedrag en het inhoudelijk goed beantwoorden van de vragen. Belangrijk is dat de geinterviewde authentiek overkomt. We geven een mondelinge en een schriftlijke terugkoppeling, zodat al de leerpunten helder zijn.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.