BPKV?

BPKV: Beste Prijs-/Kwaliteitverhouding
BPKV is op 1 juli 2016 in het leven geroepen. Bij BPKV beoordelen aanbesteders inschrijvingen niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. Hierdoor wordt de markt uitgedaagd om meer kwaliteit te bieden dan wat minimaal geëist is. BPKV is één van de drie gunningscriteria bij aanbestedingen, naast ‘laagste prijs’ en ‘laagste kosten’. Het toepassen van BPKV als gunningscriterium is verplicht.

Is BPKV hetzelfde als EMVI?
Ja en nee. BPKV staat voor Beste Prijs-/Kwaliteitverhouding. Vóór 1 juli 2016 werd dat EMVI genoemd. Zowel BPKV als EMVI draaien om het gunnen van opdrachten op basis van de aangeboden kwaliteit. Sinds 1 juli 2016 is EMVI echter de overkoepelende term voor alle gunningscriteria bij de aanbesteding. De verwachting is dan ook dat er in de praktijk steeds minder over ‘EMVI’ gesproken wordt en steeds meer over ‘gunningscriteria’.

Hoe zit het met die andere gunningscriteria?
Bij de verandering van de Aanbestedingswet op 1 juli 2016 is er een gunningscriterium bijgekomen: de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit, ook wel KBK. Denk bijvoorbeeld aan de levenscycluskosten. Het gunningscriterium ‘laagste prijs’ blijft ongewijzigd. De Aanbestedingswet schrijft het gebruik van BPKV als gunningscriterium voor. Als aanbesteders ervoor kiezen om ‘laagste prijs’ en/of ‘laagste kosten’ te hanteren als gunningscriterium, moeten zij dit motiveren in de aanbestedingsstukken.

Hoe wordt BPKV toegepast?
De aanbesteder bepaalt wat de door hem verlangde minimumkwaliteit is. Dit legt hij vast in harde minimumeisen. Daarnaast legt hij bijzondere of belangrijke kwaliteit- of prestatiewensen vast in BPKV-criteria. Die wensen kunnen betrekking hebben op zaken als; duurzaamheid, hinderbeperking, planning, organisatie, etc. Het aantal en soort BPKV-criteria mag de aanbesteder zelf bepalen. Wel moeten de criteria betrekking hebben op de opdracht en objectief, transparant en proportioneel zijn.

Wat is het voordeel van BPKV?
BPKV stimuleert opdrachtgevers vooraf na te denken over de aspecten van een opdracht die voor hem het belangrijkst zijn. Aannemers spelen hierop in door met innovatieve oplossingen te komen en een hoge kwaliteit aan te bieden.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.