Blog:

Wat doet een EMVI-schrijver?

Wat doet een EMVI-schrijver?

Wat doe jij nou eigenlijk voor werk? Het is een van de meest gestelde vragen tijdens verjaardagen. Als ik dan vertel dat ik EMVI-schrijver ben zie ik vaak grote vraagtekens op gezichten. “EMVI?” De meeste mensen hebben daar nog nooit van gehoord, dus dan probeer ik het altijd zo Jip en Janneke mogelijk uit te leggen.

EMVI en aanbestedingen
Als bijvoorbeeld de wegen van de provincie Limburg toe zijn aan onderhoud, dan wordt het onderhoud van de wegen als een opdracht in de markt gezet. Dit wordt ook wel een aanbesteding genoemd, waarvan de provincie Limburg in dit geval opdrachtgever is. Waar een opdrachtgever waarde aan hecht bij de invulling van het werk, verwerkt zij in de aanbesteding als zogenoemde ‘gunningscriteria’. De gunningscriteria zijn voor iedere opdracht verschillend, maar ze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit communicatie met de omgeving, risicomanagement, veiligheid en duurzaamheid. Hoeveel waarde de opdrachtgever precies hecht aan de gunningscriteria, geeft ze aan door er een fictieve korting aan toe te kennen. Vervolgens wordt de aanbesteding vaak online via TenderNed gepubliceerd, zodat verschillende aannemers zich daarop in kunnen schrijven. De opdrachtgever kiest natuurlijk niet zomaar een aannemer, maar doet dit op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De aannemers dienen een plan in waarbij ze enerzijds in een kwalitatief deel (op basis van de gunningscriteria) exact beschrijven hoe ze invulling geven aan het werk en anderzijds een kwantitatief deel waarbij ze het geheel afprijzen. De opdrachtgever beoordeelt het kwalitatieve deel aan de hand van de fictieve kortingen; hoe beter het plan, hoe hoger de fictieve korting. Deze korting wordt bij de uitvoering niet écht toegekend, maar wordt bij de beoordeling wel van de totale inschrijfprijs afgehaald. Als een aannemer zich bijvoorbeeld inschrijft voor 5 miljoen euro en hij haalt door zijn kwalitatieve plan een korting van 800.000 euro, dan is zijn totale inschrijfsom 4,2 miljoen euro. De opdrachtgever kiest dan de aannemer met de laagste inschrijfsom.

Tenders winnen
Aangezien er vaak flink wat fictieve korting te halen valt, is het voor de aannemers belangrijk dat zij een goed kwalitatief plan indienen. En dat is waar wij inspringen. Wij helpen aannemers door alle ideeën die zij hebben voor de uitvoering zo goed mogelijk op papier te zetten. Wij gaan naar de aannemer toe, we vragen in een aantal sessies hoe zij invulling willen geven aan het werk, adviseren hen daarin, schrijven alle ideeën SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) op, en we zorgen bovendien voor een mooi opgemaakt plan. De combinatie van een bewezen succesvol stappenplan volgen en ons schrijftalent, zorgt ervoor dat wij vaak hoge fictieve kortingen en daarmee ook opdrachten binnenslepen voor de aannemers. Doordat we veel uiteenlopende opdrachten van aannemers uit het hele land binnen krijgen, blijft het altijd een afwisselende en uitdagende baan. Een ander leuk (en niet geheel onbelangrijk) aspect van het werk; we vieren het winnen van plannen met champagne!

Vacature EMVI-schrijver
Klinkt dit alsof het op jouw lijf geschreven is? Kijk dan hier voor openstaande vacatures.

Meer interessante blogs

De eerste 6 maanden van Astrid

Blog: De eerste 6 maanden van Astrid Het is alweer een half jaar geleden dat Astrid begon bij ITC Groep. Samen met haar blikken we terug op de afgelopen periode.  Hoe is het met je? Ja druk! Maar nog steeds heel erg geboeid door alle projecten en door alle kennis die...

De week van Mathieu

Blog: De week van Mathieu Elke maand blikt een van onze collega’s terug op een werkweek in zijn of haar leven. Deze keer is onze consultant Mathieu van Beek aan de beurt! Maandag Maandag! Na een heerlijk weekend starten we de week weer actief. Vandaag werk ik op...

Drie tips voor een succesvol interview

Blog: Drie tips voor een succesvol interview Het afnemen van een interview bij een EMVI-aanbesteding is steeds gebruikelijker. De aanbestedende dienst interviewt de beoogde sleutelfunctionarissen om bepalen of zij het project doorgronden en tot een succesvol eind...

Wil jij meer informatie?