De Safety Culture Ladder

Blog:

Veel aannemers zijn er mee bezig: De Safety Culture Ladder, vroeger bekend als De Veiligheidsladder. Deze veiligheidsnorm bestaat uit 5 treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt.

Een trede omhoogklimmen, bereik je niet zomaar. Hiervoor kijken de auditors van de Safety Culture Ladder naar verschillende bedrijfsaspecten. Per aspect zijn eisen gesteld om op een bepaalde trede te komen.

Veel van onze klanten gebruiken de Veiligheidsapp om naar trede 3 of 4 te klimmen op de Safety Culture Ladder. Hoe onze Veiligheidsapp dat doet? U leest het hieronder.

Operationele medewerkers betrekken

Een belangrijk onderdeel om te klimmen op de ladder is dat operationele medewerkers gestimuleerd worden om onveilige situaties te melden en hier verbeterideeën voor aan te dragen. In de Veiligheidsapp is dit mogelijk. Doordat mensen hun smartphone altijd bij zich hebben, is de drempel laag.

Communiceren vanuit het management

Via de Veiligheidsapp deel je eenvoudig nieuwsberichten en pushberichten met updates over veiligheid. Denk hierbij aan het delen van een Goed Voorbeeld of een update geven met werktips bij een hittegolf. Met korte berichten bereikt het management eenvoudig veel werknemers.

Werkplekinspecties eenvoudig en eenduidig

De formulieren voor werkplekinspecties integreren we in de Veiligheidsapp. Doordat deze op de Veiligheidsapp staan, zijn deze voor zowel het management als voor het uitvoerend personeel eenvoudig te gebruiken.

Duidelijk waar informatie te vinden is

Hoe om te gaan met onveilige stoffen? Wat staat er in de bedrijfsgids? Alle actuele info kan op de Veiligheidsapp gezet worden. Hierdoor kunnen medewerkers altijd bepaalde informatie terugvinden, zonder dat zij hun laptop hoeven te gebruiken.

Meldingen op 1 plek opgeslagen

Op het online Checklistportaal komen alle ingevulde formulieren binnen. Zowel de meldingen, verbetervoorstellen en werkplekinspecties. Zo is het eenvoudig te controleren of de checklisten zijn uitgevoerd, zijn trends te ontdekken en is alles op 1 plek opgeslagen.

Veiligheid aangepast op behoefte bedrijf

De Veiligheidsapp is bedrijfsspecifiek. We werken niet met standaardformulieren, maar passen dit per project aan. Zo staat er alleen relevante informatie voor de manier waarop en de sector waarin het bedrijf werkt. Wanneer advies nodig is, denken we hier graag over mee.

Meer interessante blogs

ITC Groep onboarding door de ogen van Saar

ITC Groep onboarding door de ogen van Saar

Op de eerste dag bij ITC Groep startte direct het onboardingsprogramma. Deze bestond uit een interne training ‘EMVI Basics’. Daarna had ik steeds elke week contactmomenten met Rosa en Jillian waarin ik vragen kon stellen en we mijn ervaringen bespraken. Ik vond dit...

Wij maken een kunstwerk van je EMVI-plan

Wij maken een kunstwerk van je EMVI-plan

Blog: Onze designafdeling is elke dag druk bezig met het opmaken en ontwerpen van alles wat je maar kunt vormgeven in de bouwwereld. Dit doen zij voor zowel tenders (EMVI-plannen, faseringsbijlages, planningen en processen) als de realisatie (bouwhekdoeken, bouwborden...

Wil jij meer informatie?