Blog:

Stikstofuitstoot verminderen in de bouwfase

De huidige onzekerheid over de stikstofwetgeving zorgt voor veel onduidelijkheden over de rol van stikstof in toekomstige bouwprojecten en aanbestedingen. Los van de onzekerheid, wat kan je nou als aannemer doen om jouw stikstofuitstoot in de bouwfase te verminderen?

Waarom is stikstof ook alweer een probleem?

Stikstof in de bouwfase wordt net als emissiebroertje CO2 met name uitgestoten door bouw- en transportmaterieel dat ingezet wordt om het project te realiseren. Het belangrijke verschil tussen CO2 en stikstof is dat stikstof ten opzichte van CO2 na het uitstoten weer neerdaalt en in de buurt van de uitstootbron in de bodem gaat zitten. Dit brengt veel schade aan lokale dieren en planten. Met name in de beschermde Natura 2000-gebieden is dit een groot probleem.

Hoe kunnen we beter doen?

Omdat stikstof dus in wezen een lokaal milieuprobleem is, vereist dit – in vergelijking met het globale CO2 klimaatprobleem – dan ook een andere denkwijze als het gaat om mitigerende maatregelen. Hieronder een aantal praktische oplossingen.

Emissiearm materieel. De meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk de inzet van emissievrij materieel en transportmiddelen zoals elektrisch of op waterstof. Maar ook bij het gebruik van dieselmaterieel maakt het veel uit welk materieelstuk je inzet. Een Euro 6 klasse motor stoot al 80% minder stikstof uit dan Euro 5 per afgelegde kilometer.

Slimme bouwlogistiek. Omdat stikstof na uitstoot lokaal neerdaalt is het belangrijk om na te denken over de routes die je rijdt. Kan je door iets om te rijden vermijden dat je langs een Natura 2000 gebied rijdt? Of leveranties op één centraal punt laten leveren zodat je alles in één keer naar de bouwlocatie kan brengen? De natuur is je dankbaar.

Prefab bouwen. We zien al een grote ontwikkeling op dit gebied in de woningbouw, maar ook voor de infra kan prefab bouwen een oplossing zijn. Door secties op een gunstigere locatie al op te bouwen bespaar je bouwtijd op de kritische bouwlocatie.

NOx filters. Met fysieke filters of nabehandelingsvloeistoffen gebaseerd op ureum kan je de stikstofuitstoot van een dieselmotor significant verminderen.

Meer interessante blogs

3 bouwstenen om een bouwteamtender te winnen.

3 bouwstenen om een bouwteamtender te winnen.

Blog: Gezellig samen knuffelen, urenlang overleggen, zweverig gedoe. Een bouwteam tender is maar weinig concreet. Je schrijft wat over je visie en vooral dat je alles samen gaat overleggen in het bouwteam. Zeker niet concreet worden! Maar winnen wil je wel! Inmiddels...

4 tips voor een veilige bouwplaats

4 tips voor een veilige bouwplaats

Blog: 4 tips van een van onze omgevingsmanagers om veiligheid op en rondom de bouwplaats te borgen Veiligheid rondom de bouwplaats is een veelbesproken onderwerp. Vaak worden tijdens bouwprojecten veiligheidscoördinatoren en buurtmaatjes ingezet. Zij zorgen dat de...

Wil jij meer informatie?