Blog:

Stikstofuitstoot verminderen in de bouwfase

De huidige onzekerheid over de stikstofwetgeving zorgt voor veel onduidelijkheden over de rol van stikstof in toekomstige bouwprojecten en aanbestedingen. Los van de onzekerheid, wat kan je nou als aannemer doen om jouw stikstofuitstoot in de bouwfase te verminderen?

Waarom is stikstof ook alweer een probleem?

Stikstof in de bouwfase wordt net als emissiebroertje CO2 met name uitgestoten door bouw- en transportmaterieel dat ingezet wordt om het project te realiseren. Het belangrijke verschil tussen CO2 en stikstof is dat stikstof ten opzichte van CO2 na het uitstoten weer neerdaalt en in de buurt van de uitstootbron in de bodem gaat zitten. Dit brengt veel schade aan lokale dieren en planten. Met name in de beschermde Natura 2000-gebieden is dit een groot probleem.

Hoe kunnen we beter doen?

Omdat stikstof dus in wezen een lokaal milieuprobleem is, vereist dit – in vergelijking met het globale CO2 klimaatprobleem – dan ook een andere denkwijze als het gaat om mitigerende maatregelen. Hieronder een aantal praktische oplossingen.

Emissiearm materieel. De meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk de inzet van emissievrij materieel en transportmiddelen zoals elektrisch of op waterstof. Maar ook bij het gebruik van dieselmaterieel maakt het veel uit welk materieelstuk je inzet. Een Euro 6 klasse motor stoot al 80% minder stikstof uit dan Euro 5 per afgelegde kilometer.

Slimme bouwlogistiek. Omdat stikstof na uitstoot lokaal neerdaalt is het belangrijk om na te denken over de routes die je rijdt. Kan je door iets om te rijden vermijden dat je langs een Natura 2000 gebied rijdt? Of leveranties op één centraal punt laten leveren zodat je alles in één keer naar de bouwlocatie kan brengen? De natuur is je dankbaar.

Prefab bouwen. We zien al een grote ontwikkeling op dit gebied in de woningbouw, maar ook voor de infra kan prefab bouwen een oplossing zijn. Door secties op een gunstigere locatie al op te bouwen bespaar je bouwtijd op de kritische bouwlocatie.

NOx filters. Met fysieke filters of nabehandelingsvloeistoffen gebaseerd op ureum kan je de stikstofuitstoot van een dieselmotor significant verminderen.

Meer interessante blogs

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder

Blog: Veel aannemers zijn er mee bezig: De Safety Culture Ladder, vroeger bekend als De Veiligheidsladder. Deze veiligheidsnorm bestaat uit 5 treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn...

Hoe schrijf je een goede bewonersbrief?

Hoe schrijf je een goede bewonersbrief?

Blog:Met een informatiebrief stakeholders in je projectgebied informeren over de werkzaamheden. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe schrijf je nu een écht goede informatiebrief voor omwonenden? Daar valt veel over te zeggen. In deze tips geven we vast...

Wil jij meer informatie?