Tunnelinstallaties

ITC Groep begeleidt aannemers bij aanbestedingen bij het ontwerpen en bouwen van tunnelinstallaties. Tunnelinstallaties zijn vaak complex. Gemiddeld zitten er al gauw veertig of meer verschillende installatiesystemen die ieder uit talloze componenten bestaan. Denk aan ventilatie- en overdruksystemen om de rook bij brand weg te halen, signalering om mensen de juiste weg op te sturen, omroepsystemen om informatie over te dragen, camera’s, luchtkwaliteitsmeters, hulppostkasten, verlichting en daarnaast een reeks sensoren en triggers die voor veiligheid en doorstroming zorgen.

 

Wij begeleiden onze klanten om hun werkwijze gestructureerd en overtuigend op papier te zetten. Hiervoor hanteren we hetzelfde tenderproces als in andere sectoren. We analyseren eerst de klantvraag en de belangrijkste projectuitdagingen. Vervolgens bepalen we een gezamenlijke strategie, die we op een overtuigende wijze verwerken in het EMVI-plan.

 

Afhankelijk van de wensen van de klant, betrekken we EMVI-coördinatoren en/of EMVI-schrijvers om de tender soepel te doorlopen. De EMVI-coördinatoren organiseren de nodige informatie-uitwisseling, die nodig is om tot een goed EMVI-plan te komen. Onze EMVI-schrijvers verwerken alle informatie tot één samenhangende tekst.

Uiteindelijk maken onze designers het plan uiteraard op, zodat de beleving van het plan volledig aansluit bij de verwachtingen van de opdrachtgever.

Contact

Bouke Bosch

Tel: 06 – 42 19 73 31
E-mail: bouke@itc-groep.nl


Wat kan ITC Groep voor jou betekenen?

Het opstellen van een winnende strategie;
Het bedenken en vormgeven van een visie en huisstijl voor een projectorganisatie;
Het organiseren van sessies om invulling te geven aan de kwaliteitscriteria van de Opdrachtgever;
Het schrijven van proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het schrijven van de projectmanagementplannen benodigd tijdens de realisatie;
Het grafisch vormgeven van de plannen in 2D en 3D;
Het analyseren van de BIM-modellen;
Het reviewen en redigeren van de proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het opstellen van presentaties;
Het geven van presentatie- en interviewtrainingen;

Meer informatie?

Neem contact met ons op.