Project:

Project Veerplein

 

Veerplein Leiden (Singelpark)

Het nieuwe Singelpark is een groene zone van ruim zes kilometer om de binnenstad van Leiden. De doelstelling van de Gemeente Leiden is om het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland te creëren. Een park waarin mensen elkaar ontmoeten, ontspannen, sporten, recreëren en ontdekken. Een groot gedeelte van het park was al in 2022 opgeleverd. Wat resteert zijn de realisatie van versteende schakels, zoals bijvoorbeeld het Veerplein en de Plantagelaan. Samen met Jos Scholman B.V. formeerden wij een tenderteam en gingen wij de uitdaging aan om een aanpak te kiezen die naadloos aansloot bij de wensen van de Gemeente Leiden.

De wens was duidelijk: De Gemeente Leiden zocht een partij die de werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek kon uitvoeren, zonder dat het project het zorgvuldig opgebouwde draagvlak van de omgeving verloor. Met een uitgekiende faseringsaanpak had de Gemeente Leiden reeds het voortouw genomen. Zij daagde ons uit om in ons Plan van Aanpak – met het oog op haar doelstellingen – deze faseringsaanpak te optimaliseren. De gemeente vroeg met nadruk om optimalisaties ter hoogte van de Plantagelaan. Deze belangrijke verkeersader verbindt het centrum met de omringende wijken. Daarom gaf de gemeente het maximale aantal punten voor een aanpak die het werk in een zo kort mogelijke tijd uit zou voeren, met minimale impact op de beschikbaarheid van de rijbaan.

Om maximale kwaliteitsscore te behalen besloten wij in het tenderteam om de werkzaamheden op- en rondom de Plantagelaan op te delen in twee delen. In het eerste deel voerden wij de herinrichtingswerkzaamheden op de rijbaan uit. Om de verkeersoverlast minimaal te houden, voerden wij deze werkzaamheden in slechts 14 dagen uit. Dit onderbouwden wij met gerealiseerde (en verifieerbare) dagproducties van andere deelprojecten van het Singelpark (Lakenpark, Katoenpark en Ankerpark). Daarnaast brachten wij voor aanvang van de werkzaamheden op de rijbaan een bypass aan. Zo kon het verkeer het centrum verlaten – en voorkwamen we zoek- en sluipverkeer in de binnenstad.

Uit wat navraag en onderzoek bleek dat de buurt achter de herinrichting van het Veerplein stond. Het was onze taak om middels omgevingsmanagement dit draagvlak te behouden – en zelfs te versterken. Tijdens diverse brainstormsessies besloten wij een aanpak te hanteren met een hoge mate van betrokkenheid van de stichting ‘Vrienden van het Singelpark’. Deze groep vrijwilligers is bekend met de bewoners van Leiden. Bovendien overtuigen zij bewoners met hun enthousiasme van de voordelen van de realisatie. Tijdens de deelprojecten van het Lakenpark en het Ankerpark heeft onze omgevingsmanager Joleen van den Toren met groot succes het omgevingsmanagement gedaan. Op dit project boden wij aan om samen met de Vrienden van het Singelpark en de buurt de bomen te planten op de aanplantingsdagen van 7 en 28 mei en een projectafsluiting op 6 oktober te vieren. Onze omgevingsmanager Maartje Brok heeft dit proces begeleid als omgevingsmanager.

Onze verdieping tijdens de tenderfase wierp haar vruchten af. De Gemeente Leiden beoordeelde ons kwaliteitsplan met 376 uit maximaal 400 punten. De combinatie van deze kwaliteitsscore en onze lage prijs betekende dat Jos Scholman B.V. het project ging realiseren.

Tijdens de uitvoering was Maartje wekelijks op de bouwplaats aanwezig om eventuele knelpunten af te stemmen met de uitvoerder, of om even in te checken bij een stakeholder. Door de inzet van de Omgevingsapp wisten wij de bewoners voldoende te bereiken, waardoor de opkomst tijdens de inloopspreekuren laag bleef. Ook het inloopspreekuur werd minimaal benut. De bewoners hadden zin in de realisatie van dit gedeelte van het Singelpark en wij ook!

Gedurende de uitvoering bleef de buurt betrokken bij de werkzaamheden. Zo organiseerden wij aanplantingsdagen. Deze zorgden voor een goede sfeer, waarbij zelfs buren elkaar beter leerden kennen. Bewoners konden tevens hun creativiteit de vrije loop laten bij het uitzoeken van eigen beplanting voor bij hun voordeur. Medewerkers van de Gemeente Leiden reden graag langs om de voortgang van het project te bewonderen. De feestelijke opening aan het eind was dan ook een groot succes. Onder het genot van een hapje en een drankje kwamen bewoners en overige geïnteresseerden het resultaat bekijken. Deze opening werd gehouden in Café de Plantage. Dit ter compensatie voor het feit dat het terras tijdelijk moest worden verwijderd om de werkzaamheden uit te voeren. Dit zorgde voor tevredenheid van de caféhouder én alle andere betrokkenen.

Zoals u kunt zien is het Veerplein een mooie ontmoetingsplek geworden waar iedereen trots op is! Onze ervaringen nemen wij mee bij nieuwe projecten.

Wat kan ITC Groep voor jou betekenen?

Het opstellen van een winnende strategie;
Het bedenken en vormgeven van een visie en huisstijl voor een projectorganisatie;
Het organiseren van sessies om invulling te geven aan de kwaliteitscriteria van de Opdrachtgever;
Het schrijven van proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het schrijven van de projectmanagementplannen benodigd tijdens de realisatie;
Het grafisch vormgeven van de plannen in 2D en 3D;
Het analyseren van de BIM-modellen;
Het reviewen en redigeren van de proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het opstellen van presentaties;
Het geven van presentatie- en interviewtrainingen;

Meer informatie?

Neem contact met ons op.