Project:

Gemaal Loodijk

Gemaal Loodijk

Om de toestroom van Fosfaatrijk water in de Ankeveense plassen te voorkomen wenst Waternet de aanleg van een nieuw Gemaal aan de Loodijk in Ankeveen. De locatie van het Gemaal ligt tussen een groot zonnepark en industrieterrein in. Daarnaast kruist de drukke N236 weg ons werkgebied en voeren wij de werkzaamheden uit naast een Natura 2000 gebied. Voldoende uitdagingen om te beheersen en een project dat alleen uitgevoerd kan worden met de grootste aandacht voor de omgeving, veiligheid en de bereikbaarheid.

Projectleider Coen ging met planschrijver Simon samen met Van Oostrum B.V. de uitdaging aan om een aanpak te bedenken. Tijdens inhoudelijke sessies brachten wij de knelpunten in kaart en werkten gezamenlijk de oplossingen hiervoor uit. Wij stelden onszelf drie doelen: Minimale overlast voor de bedrijven rondom de bouwplaats, duidelijke afstemming en communicatie met alle stakeholders en een veilige en beheerste uitvoering. Onze aanpak werkten wij uit in een uitgevraagd Plan van Aanpak door Waternet.

  • Minimale overlast voor de bedrijven. Door efficiënt te werk te gaan en de werkzaamheden in een zo’n korte mogelijke periode uit te voeren minimaliseren wij de overlast van onze werkzaamheden. Daarnaast zetten wij meerdere hinderbeperkende maatregelen in zoals bijvoorbeeld trillingsarme uitvoeringsmethodieken.
  • Duidelijke afstemming en communicatie met alle stakeholders. Onze uitvoeringsmethodiek hebben wij in de tenderfase al afgestemd met de belangrijkste stakeholders. Hierdoor konden wij het plan volledig laten aansluiten bij hun wensen. Daarnaast zetten we een omgevingsapp in zodat wij altijd eenvoudig te bereiken zijn voor stakeholders en alle informatie op één overzichtelijke plek beschikbaar is.
  • Een veilige en beheerste uitvoering. Met een werkvak aan weerszijde van de N236 is het beheersen van de veiligheid een grote uitdaging. Daarom hebben wij het logistieke plan geoptimaliseerd. Hierdoor is het voor het grootste deel van het werk niet meer nodig om direct vanaf de N236 ons materiaal en materieel te leveren. Dit levert minder overlast voor de N236 op en maakt het leveren van materiaal en materieel aanzienlijk veiliger. Ook doen wij onze grote leveringen in het weekend, zodat wij geen risico vormen voor de drukke N-weg en het bedrijven terrein.

Het resultaat: Dat een goed voorbereiding loont werd duidelijk in de beoordeling van Waternet op onze uitgewerkte plannen. Met een maximaal haalbare score creëerden wij ‘positief onderscheidend vermogen’. Samengevat waardeerde de beoordelingscommissie onze uitvoerige uitwerking.

Wij wensen van Oostrum B.V. veel succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Wat kan ITC Groep voor jou betekenen?

Het opstellen van een winnende strategie;
Het bedenken en vormgeven van een visie en huisstijl voor een projectorganisatie;
Het organiseren van sessies om invulling te geven aan de kwaliteitscriteria van de Opdrachtgever;
Het schrijven van proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het schrijven van de projectmanagementplannen benodigd tijdens de realisatie;
Het grafisch vormgeven van de plannen in 2D en 3D;
Het analyseren van de BIM-modellen;
Het reviewen en redigeren van de proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het opstellen van presentaties;
Het geven van presentatie- en interviewtrainingen;

Meer informatie?

Neem contact met ons op.