Project:

Bruggen & Kademuren Amsterdam

SOK Ingenieursdiensten: Programma Bruggen & Kademuren (Gemeente Amsterdam)

Het was begin februari 2019 toen de Commissie Civiele constructie aan de Amsterdamse gemeenteraad rapporteerde over de constructieve veiligheid van de bruggen en kademuren in Amsterdam. Er moest een versnelling en opschaling van de vervanging van bruggen en kademuren plaatsvinden om de constructieve veiligheid te blijven waarborgen. Een noodzaak tot een Factor 20 grotere productie ten opzichte van nu, luidde het advies. En daar werd gehoor aan gegeven. Het Programma Bruggen en Kademuren werd opgericht om de volgende missie te verwezenlijken: “Een functionerende stad met veilige en toekomstbestendige bruggen en kademuren voor huidige en volgende generaties.” Om daar concrete invulling aan te geven, is de gemeente met een aanbesteding op zoek gegaan naar geschikte samenwerkpartners voor het leveren van ingenieursdiensten.

 

3-sporen aanpak

Je kunt je misschien wel voorstellen dat een versnelling met Factor 20 gepaard gaat met uitdagingen. Op alle vlakken moet er versneld en opgeschaald worden. Denk bijvoorbeeld aan het op orde brengen van de kennis over alle objecten en het sneller in staat zijn tot het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen. Dit vraagt om innovatie, optimalisaties en nauwe samenwerking tussen partners binnen de Samenwerkingsovereenkomst en partners uit de keten.

Samen met onze klant hebben we een 3-sporen aanpak opgesteld om invulling te geven aan alle uitdagingen en doelstellingen van de Samenwerkingsovereenkomst. Hierbij hebben we in spoor 1 als eerste de focus gelegd op het opstarten van de productie. Vanwege het waarborgen van de (constructieve) veiligheid van bruggen en kades had dit namelijk de grootste urgentie. Spoor 2 hebben wij vervolgens ingericht om optimalisaties te signaleren in de ervaringen die we opdoen in de productie. Deze optimalisaties moeten leiden tot een versnelling van het productieproces. Om maximale versnelling te bereiken, is ook aandacht voor het externe proces nodig. In spoor 3 hebben we daarom de focus gelegd op de optimalisatie en vernieuwing met en in keten. Met deze 3-sporen aanpak maken wij de benodigde versnelling waar en waarborgen wij de veiligheid en het functioneren van de burgen en kademuren in Amsterdam.

“De beschreven aanpak toont lef en straalt zin in de opgave uit”

Met onze 3-sporen aanpak hebben wij de opdrachtgever overtuigd in het behalen van de benodigde versnelling. In de beoordeling heeft de opdrachtgever aangegeven dat de beschreven aanpak lef en zin in deze opgave uitstraalt. ‘’Er ontstaat een beeld van een no-nonsense aanpak waarmee resultaten worden geboekt. Daarbij is aandacht voor de juiste onderwerpen, waarbij de samenwerking en houding en gedrag er in positieve zin uitspringen.’’

Wat kan ITC Groep voor jou betekenen?

Het opstellen van een winnende strategie;
Het bedenken en vormgeven van een visie en huisstijl voor een projectorganisatie;
Het organiseren van sessies om invulling te geven aan de kwaliteitscriteria van de Opdrachtgever;
Het schrijven van proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het schrijven van de projectmanagementplannen benodigd tijdens de realisatie;
Het grafisch vormgeven van de plannen in 2D en 3D;
Het analyseren van de BIM-modellen;
Het reviewen en redigeren van de proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het opstellen van presentaties;
Het geven van presentatie- en interviewtrainingen;

Meer informatie?

Neem contact met ons op.