Project:

Aanleg en renovatie groenvoorzieningen gemeente Utrecht

Aanleg en renovatie groenvoorzieningen gemeente Utrecht

 

In november 2021 maakte gemeente Utrecht bekend dat zij op zoek waren naar twee aannemers voor het aanleggen en renoveren van de groenvoorzieningen in de gemeente voor een periode van 4 jaar, verdeeld over 2 percelen. Een uitdagende opdracht, niet zozeer inhoudelijk, maar vooral door de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen die gemeente Utrecht nastreeft.

 

Duurzaamheid en gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht staat landelijk, misschien zelfs wereldwijd, bekend als gemeente die vooroploopt op het gebied van duurzaamheid. De introductie van de eerste milieuzone van Nederland in 2007 in Utrecht is hier een goed voorbeeld van. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dienden wij uiteraard aan te sluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Zo heeft gemeente Utrecht onder meer als doelstelling om in 2025 volledig uitstootvrij te bevoorraden in de binnenstad; 100% circulair te zijn in 2050; en de laagste werkloosheid van Nederland te realiseren.

 

Duurzame aanpak

Samen met onze klant hebben wij een duurzame aanpak geformuleerd om deze opdracht aan te vliegen en gemeente Utrecht te overtuigen. Deze aanpak houdt specifiek in dat onze klant:

  • De werkzaamheden emissiearm uitvoert en hierbij jaarlijks een verduurzamingslag maakt.
  • De werkzaamheden vanaf 2025 volledig emissievrij uitvoert.
  • Minimaal HVO100 als brandstof toepast en gedurende de looptijd van het contract verduurzaamt naar waterstof als brandstof.
  • 95% van de vrijkomende materialen een herbestemming geeft binnen gemeente Utrecht.
  • Samenwerkt met verwerkers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden.

 

“Ambitieus doch realistisch”

Gemeente Utrecht was zeer te spreken over onze aanpak. In de beoordeling behaalde onze klant op beide percelen de hoogste score voor kwaliteit. De opdrachtgever omschreef de gepresenteerde aanpak als een grote meerwaarde voor de gemeente Utrecht en in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen die zij nastreven. Hierdoor was onze klant voor beide percelen de Economisch Meest Voordelige Inschrijver. Echter was gemeente Utrecht op zoek naar 2 verschillende aannemers voor de 2 percelen. Onze klant heeft daarom het voorkeursperceel 2 (wijken Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern) gegund gekregen.

Wat kan ITC Groep voor jou betekenen?

Het opstellen van een winnende strategie;
Het bedenken en vormgeven van een visie en huisstijl voor een projectorganisatie;
Het organiseren van sessies om invulling te geven aan de kwaliteitscriteria van de Opdrachtgever;
Het schrijven van proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het schrijven van de projectmanagementplannen benodigd tijdens de realisatie;
Het grafisch vormgeven van de plannen in 2D en 3D;
Het analyseren van de BIM-modellen;
Het reviewen en redigeren van de proposals/bids/EMVI-/EMVO-documenten;
Het opstellen van presentaties;
Het geven van presentatie- en interviewtrainingen;

Meer informatie?

Neem contact met ons op.