Blog:

Must-read: 5 redenen voor het onderbrengen van omgevingsmanagement bij de aannemende partij.

Must-read: Vijf redenen voor het onderbrengen van omgevingsmanagement bij de aannemende partij.

Meer omgevingsmanagement naar de aannemende partij.
Het vak omgevingsmanagement maakt een grote groei door. Zo is ‘omgevingsmanagement’ tegenwoordig in de meerderheid van de EMVI-aanbestedingen een gunningscriterium. Opdrachtgevers zoeken proactieve aannemers die de omgeving mee weten te nemen in het project. Aannemers die draagkracht creëren en de omgeving tevreden houden.

Mede door de invoering van EMVI wordt meer omgevingsmanagement bij de opdrachtnemer neergelegd. Dit gebeurt echter wel met een slag om de arm. Opdrachtgevers blijven sceptisch. Veel gehoorde kritieken zijn: de aannemer beknibbelt op communicatie wanneer een project duur of ingewikkeld wordt. Of, de aannemer denkt niet mee. Tot op heden vertrouwen weinig opdrachtgevers op de capaciteiten van aannemers op het gebied van omgevingsmanagement.

Dit is jammer, aangezien onze ervaring leert dat het omgevingsmanagement wel degelijk beter ondergebracht kan worden bij de omgevingsmanager van de uitvoerende partij. Deze omgevingsmanager is namelijk de aangewezen persoon voor o.a. de (bouw)communicatie, BLVC-maatregelen en de afstemming met derden. Dit heeft vijf redenen:

 1. Specialistische kennis. Opdrachtgevers zullen verrast zijn door de creatieve en innovatieve oplossingen waar aannemers mee komen. De praktische aard en het oplossingsgerichte denken sluiten vaak aan bij de behoeften van de directe omgeving. Met een slimme fasering of een simpele technische maatregel kunnen situaties snel en effectief opgelost worden. En dit tot tevredenheid van alle partijen.

   

 2. Nieuwe partij. Momenteel ben ik omgevingsmanager (namens de aannemer) op een project dat een voortraject heeft gekend van maar liefst 15 jaar. Voor veel bewoners is een nieuw gezicht, een nieuwe naam en een nieuwe partij een fijne afwisseling. Doordat wij niet betrokken zijn bij spanningen uit het voortraject, ontvangt de omgeving ons met minder scepsis. Wij beginnen met een schone lei en maken constructieve afspraken met de stakeholders.

   

 3. Belang aannemer. Vaak wordt verondersteld dat aannemers weinig winnen met een tevreden omgeving. Dit is niet waar! Enerzijds omdat een ‘gedragen’ project leidt tot meer plezier bij medewerkers en meer efficiëntie in de uitvoering. Anderzijds vanwege een argument gericht op de bedrijfsvoering. In een markt waar meer dan 50% procent onderhands gegund wordt, is niets zo belangrijk als een tevreden omgeving. Dit is namelijk één van de (hoofd)vereisten voor een tevreden opdrachtgever. En ja, op deze manier kan je als aannemer weer eerder terugkomen. En wie wilt dit nou niet?

   

 4. Spreken van de taal van de omgeving. Als aannemer zit je het dichtst op de werkzaamheden. Je snapt wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Dit maakt het een stuk makkelijker en sneller aan de omgeving uit te leggen. Bovendien neemt de aannemer een deskundige positie in, waardoor omgeving sneller begrip toont voor bepaalde keuzen en uitvoeringswijzen.

   

 5. Kleine projectorganisatie OG. Tot slot leidt het neerleggen van het omgevingsmanagement bij de aannemer tot meer effectiviteit van de projectorganisatie van opdrachtgever. Minder onderlinge afstemming, minder verschillende afdelingen en vooral een kleiner projectteam. Op deze manier kan meer focus gelegd worden op de andere facetten van het project.

Samenvattend: vertrouw meer op de aannemende partij op het gebied van omgevingsmanagement. Zijn deskundigheid en aanwezigheid op het werk en de wens om een succesvol project achter te laten leidt tot innovatief en kwalitatief omgevingsmanagement. Dit leidt tot betere projectresultaten en een positievere beleving van de omgeving. Het is tijd om meer op de aannemer te vertrouwen.

 De omgevingsmanager van ITC Groep assisteren op dit moment meer dan 10 aannemers in het omgevingsmanagement. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Neem contact met ons op!

Meer interessante blogs

ITC Groep onboarding door de ogen van Saar

ITC Groep onboarding door de ogen van Saar

Op de eerste dag bij ITC Groep startte direct het onboardingsprogramma. Deze bestond uit een interne training ‘EMVI Basics’. Daarna had ik steeds elke week contactmomenten met Rosa en Jillian waarin ik vragen kon stellen en we mijn ervaringen bespraken. Ik vond dit...

Wij maken een kunstwerk van je EMVI-plan

Wij maken een kunstwerk van je EMVI-plan

Blog: Onze designafdeling is elke dag druk bezig met het opmaken en ontwerpen van alles wat je maar kunt vormgeven in de bouwwereld. Dit doen zij voor zowel tenders (EMVI-plannen, faseringsbijlages, planningen en processen) als de realisatie (bouwhekdoeken, bouwborden...