Blog:

Hoe haal je een 10 bij een interview?

Hoe haal je een 10 bij een interview?

Van objectief naar subjectief
Bij de opkomst van EMVI probeerde de aanbesteder de tender zo objectief mogelijk aan te besteden. Spreken met de aanbestedende dienst was verboden. Sinds enkele jaren zie je een langzame omslag plaatsvinden. Opdrachtgevers zien dat enkel een EMVI-plan niet voldoet. Ze willen gevoel krijgen bij de inschrijvende partij. Ze willen weten wie het project straks gaan maken. Weten ze voldoende van het project? Is de aannemer te vertrouwen? Een mooi instrument om hier achter te komen is een interview.

Hoe kom je over?
Interviews zijn een vast onderdeel van een BVP-aanbesteding, maar wordt ook bij andere contractvormen steeds meer ingezet. Sleutelfunctionarissen worden bevraagd over hun kennis van het project. De aanbestedende dienst toetst dan formeel of de antwoorden voldoende SMART zijn en of de inschrijver het project doorgrondt. Ze zullen het niet formeel zeggen, maar ze waarderen natuurlijk ook hoe een persoon overkomt en of ze zelf graag met de sleutelfunctionaris zouden willen werken. Simpel gezegd: als ze je niet mogen, dan krijgen je een lager cijfer. Dit werkt natuurlijk ook andersom.

Interviewkansen benutten
Om een 10 te halen voor een interview zijn onderstaande punten van belang.

  • Project doorgronden. Je moet je ingeleverde dossiers kunnen dromen. De interviewer stelt diepgaande vragen, dus zorg altijd dat je alle hoofdlijnen kent en dat je op jouw expertisegebied ook de detailvragen kan bea
    ntwoorden.
  • Geef kort en bondig antwoord. Luister goed naar de vraag en geef hier direct antwoord op en onderbouw deze later. Als je je vraag teveel inleidt, dan is je antwoord niet meer helder en is de kans groot dat je een antwoord gaat geven op een vraag die niet gesteld is. Vaak omdat je de vraag niet meer weet.
  • SMART. Een opdrachtgever geeft bijna altijd aan dat een antwoord SMART moet zijn. Met name de M en de T zijn hierin belangrijk en wordt vaak moeilijk bevonden door sleutelfunctionarissen. Je antwoord moet dus altijd meetbaar zijn en tijdsgebonden. Geef aan wanneer je iets start, wan
    neer iets stopt en hoe vaak je iets doet.
  • Houding. Ben je bewust van je houding. Neem een open houding aan, waarbij je licht naar voren buigt, je benen naast elkaar zet en je regelmatig vriendelijk lacht.
  • Ga op tijd naar bed. De meest makkelijke maar ook meest cruciale tip. Je moet uitgerust zijn om te presteren.

Hoe kan je een interview oefenen?
Bovenstaande zaken kan je goed oefenen. Zorg voor een interviewer en een beoordelingsteam en bereid vragen voor. Geef feed-back en herhaal een week later de oefening. Je zult zien dat de geïnterviewde zich zelfverzekerder voelt en daardoor ook betere antwoorden gaat geven.

ITC Groep geeft ook interviewtrainingen. Wil je dat wij je helpen om ook een 10 te halen voor een interview? Neem dan hier contact met ons op. En oh ja, trek een blauw overhemd/blouse aan. Blauw is de kleur van vertrouwen.

Veel succes met je volgende interview!

Wil je weten hoe je een 10 scoort voor je EMVI-plan? Lees dan het volgende blog: hoe zorg je ervoor dat jouw EMVI-plan een 10 scoort? 

Meer interessante blogs

ITC Groep onboarding door de ogen van Saar

ITC Groep onboarding door de ogen van Saar

Op de eerste dag bij ITC Groep startte direct het onboardingsprogramma. Deze bestond uit een interne training ‘EMVI Basics’. Daarna had ik steeds elke week contactmomenten met Rosa en Jillian waarin ik vragen kon stellen en we mijn ervaringen bespraken. Ik vond dit...

Wij maken een kunstwerk van je EMVI-plan

Wij maken een kunstwerk van je EMVI-plan

Blog: Onze designafdeling is elke dag druk bezig met het opmaken en ontwerpen van alles wat je maar kunt vormgeven in de bouwwereld. Dit doen zij voor zowel tenders (EMVI-plannen, faseringsbijlages, planningen en processen) als de realisatie (bouwhekdoeken, bouwborden...

Wil jij meer informatie?