BVP Dossiers

Laat je begeleiden in deze lastige materie 

Inschrijven op een BVP-project (Best Value Procurement) vraagt andere vaardigheden dan het schrijven van een EMVI-plan. ITC Groep heeft specialisten in huis die het gehele BVP-project uit handen nemen. We bieden de volgende producten aan:

• Bepaling van tenderstrategie

• Maken kansendossier

• Maken risicodossier

• Maken prestatiedossier

• Interviewtraining voor sleutelfunctionarissen

We maken een sterkte- en zwaktescan van uw organisatie, van de concurrentie en analyseren de uitvraag. Op basis hiervan bepalen we waar we extra op inzetten (onderscheidend vermogen) om de tender te winnen. In een kansen- en risicosessie onderzoeken we welke soort maatregelen de opdrachtgever waardeert en zoeken we samen naar winnende kansen.

Voor meer informatie, bel onze BVP-specialist Martijn van Verseveld: 06 – 48 76 57 35

Contact

Martijn van Verseveld.

Tel: 06 – 48 76 57 35
E-mail: martijn@itc-groep.nl

Wil jij meer informatie?