Blog:

Aandacht voor dieren in de aanbesteding

Aandacht voor dieren in de aanbesteding

Op de foto’s is te zien dat wij bij ITC Groep dierenvrienden zijn. Deze aandacht en liefde voor dieren komt ook geregeld terug in onze plannen. Zo is het vaak de uitdaging in onze plannen om de hinder en overlast voor de omgeving te minimaliseren. Deze omgeving bestaat vaak uit woningen, bedrijven maar dus ook dieren. Samen met onze klant stellen wij dan maatregelen op om dierenleed in de uitvoering te voorkomen. Hieronder zetten wij een aantal van dit soort maatregelen uit eerdere plannen op een rijtje.

Verzorgen begrazing door schapen. In de tenderfase hebben wij reeds contact gehad met landschapsbeheer, zij verzorgen de schaapskudde en de schaapsherder. Tussen 1 april en 1 november wordt het perceel begraasd door een kudde. De herder brengt rondom de te begrazen locaties en rondom bomen, watergangen, waardevolle soorten en schadelijke soorten (zoals Jakobskruid) een raster aan.

Afvissen aanwezige waterdieren. Bij werkzaamheden aan de watergang vangen wij aanwezige vissen en salamanders af en zetten deze verderop in de beek stroomopwaarts weer terug.

Tijdelijke opslag boomstronken. Wij handhaven de tijdelijke opslag van boomstronken en dekken de stronken volledig af. Zo voorkomen wij dat kleine marterachtigen zich hier vestigen en gaan broeden. Ook voorkomen wij zo dat salamanders en reptielen zich hier verschansen. Bij het verplaatsen van boomstronken laten wij een ecoloog eerst controleren op aanwezigheid van deze fauna.

Plaatsen amfibiescherm. Op aanwijzing van onze ecoloog plaatsen wij amfibieschermen langs onze transportroutes voor overstekende fauna. Deze schermen zorgen weren amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders.

Afstand houden van zeehonden. Schepen die zand suppleren houden minimaal 1500 meter afstand van het deel van de zandplaten waarop zich grijze of gewone zeehonden bevinden.

Groen bouwlicht toepassen. Wij plaatsen bouwlampen met groen licht om ons werkvak te verlichten. Het voordeel van deze groene lampen is dat de impact voor vleermuizen, vogels en overige flora & fauna beperkt is. Zo voorkomen wij schade en hinder voor de lokaal aanwezige flora & fauna.

 

Hierboven staat slechts een greep van maatregelen uit onze plannen beschreven. Hieruit blijkt dat wij niet alleen op deze bijzondere dag oog hebben voor onze dierenvrienden.

Meer interessante blogs

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder

Blog: Veel aannemers zijn er mee bezig: De Safety Culture Ladder, vroeger bekend als De Veiligheidsladder. Deze veiligheidsnorm bestaat uit 5 treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn...

Hoe schrijf je een goede bewonersbrief?

Hoe schrijf je een goede bewonersbrief?

Blog:Met een informatiebrief stakeholders in je projectgebied informeren over de werkzaamheden. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe schrijf je nu een écht goede informatiebrief voor omwonenden? Daar valt veel over te zeggen. In deze tips geven we vast...

Wil jij meer informatie?