3 tips om je project te verifiëren en valideren

Blog:

Hoe voldoe ik als aannemer aan alle eisen en verwachtingen van de opdrachtgever?

Aannemers hebben vandaag de dag veel verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de contractvorm ligt onder andere de ontwerpverantwoordelijkheid en de bewijslast bij de opdrachtnemer. De aannemer is in die gevallen aan zet het ontwerp op te stellen en aan te tonen dat hun ontwerp en gerealiseerde werk voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Om als aannemer te voldoen aan deze verantwoordelijkheid zijn processen nodig om dit in goede banen te leiden.

In deze blog geven wij drie tips die jou helpen bij het voldoen aan de verwachtingen en de eisen van de opdrachtgever:

Tip 1: Investeer in de eisenanalyse

De eisenanalyse is één van de eerste stappen in het voldoen aan de verwachting en eisen van de opdrachtgever. Dit is daarom hét moment om te investeren in een grondige analyse en afstemming. Tijdens deze analyse scherp je de eisen van de opdrachtgever verder aan en zoek je naar ‘de vraag achter de vraag’. Hierdoor krijg je een beter beeld van wat de opdrachtgever wenst en eist. Hoe hoger de kwaliteit van de eisenset is en hoe duidelijker de verwachting van de opdrachtgever en dus hoe soepeler het project verloopt.

Tip 2: Zet een gestructureerd verificatie en validatieproces op

Verificatie en validatie (V&V) zorgen ervoor dat het ontwerp en het gerealiseerde werk voldoen aan de eisen en verwachting van de opdrachtgever. Tijdens het project zijn er meerdere verificatie en validatiemomenten met de opdrachtgever. Een gestructureerd V&V proces maakt deze verificatie en validatie eenvoudiger, aantoonbaar en achteraf inzichtelijk. Een goed proces scheelt jou als aannemer tijd en energie, zorgt voor een tevreden opdrachtgever en voorkomt discussies met de opdrachtgever, zowel tijdens als na het project.

Tip 3: Laat de processen voor je werken, niet tegen je

Een procesmatige aanpak, zoals beschreven bij tip twee, kan een afschrikeffect hebben. Sommige opdrachtnemers zijn bang dat deze processen hen extra tijd kost en hen afhoudt van het uitvoerende werk. Andere zien het risico dat een procesmatige aanpak hen te veel ‘vastzet’, waardoor ze flexibiliteit in hun aanpak verliezen. In deze gevallen werkt het proces tegen hen. Het klinkt al een open deur, maar het proces vóór je laten werken is cruciaal. Hoe je dit doet? Leg niet alles vast in een dichtgetimmerd proces, maar houd de vrijheid om van het proces af te wijken als dat nodig is. Zorg daarnaast ook voor draagvlak voor het proces binnen uw organisatie, dit maakt het volgen van het proces gemakkelijker.

Heb je behoefte aan meer tips? Of heb je hulp nodig bij de uw verificatie en validatieprocessen? Neem dan vooral contact op met ons!

Meer interessante blogs

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder

Blog: Veel aannemers zijn er mee bezig: De Safety Culture Ladder, vroeger bekend als De Veiligheidsladder. Deze veiligheidsnorm bestaat uit 5 treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn...

Hoe schrijf je een goede bewonersbrief?

Hoe schrijf je een goede bewonersbrief?

Blog:Met een informatiebrief stakeholders in je projectgebied informeren over de werkzaamheden. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe schrijf je nu een écht goede informatiebrief voor omwonenden? Daar valt veel over te zeggen. In deze tips geven we vast...

Wil jij meer informatie?